Novosti

25.09.2019.

Erasmus+ stipendije Univerziteta u Granadi


Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu Tuzla, 24.9.2019.godine Univerzitet u Granadi, Španija je objavio konkurs za dodjelu stipendija studentima I, II i III…

Opširnije

25.09.2019.

Trening za otvorene H2020 Twinning i ERA Chairs pozive


Trening za otvorene H2020 Twinning i ERA Chairs pozive pruža mogućnost obezbjeđenja financijskih sredstava za poboljšanje izvrsnosti institucija u okviru  Horizon 2020 - Spreading Excellence…

Opširnije

18.09.2019.


UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET Tuzla, 18.09.2019. godine OBAVIJEST Obavještavaju se kandidati - polaznici Programa teoretske i praktične obuke za certifikaciju poljoprivrednog savjetodavca koji su…

Opširnije

17.09.2019.

Spisak kandidata i uputstvo o polaganju prijemnog ispita za kandidate koji su se u trećem upisnom roku prijavili na Konkurs…


UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET Tuzla, 17.09.2019. godine   Spisak kandidata koji 18.09.2019. godine polažu prijemni ispit za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija…

Opširnije

13.09.2019.

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u ak. 2019/20. godini (III upisni rok)


UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET TUZLA, 13.09.2019. godine   Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na trećem upisnom roku u akademskoj 2019/20.…

Opširnije

02.09.2019.

OBAVJEŠTENJE o odbrani projekta doktorske disertacije


UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET III ciklus studija - doktorski studij Tuzla, 02.09.2019. godine OBAVJEŠTENJE o odbrani projekta doktorske disertacije Odbrana projekta doktorske disertacije doktorantice…

Opširnije


Obavještenja

Oglasna ploča za studente

NAŠA DOSTIGNUĆA

Istitucija sa znanjem i tradicijom sa kvalitetnim, svjetski priznatim diplomama koje studentima omogućavaju zaposlenje u evropskom prostoru.

Godina rada
Diplomiranih studenata
Magistara
Doktora nauka

Naučno stručni časopis za hemiju i tehnologiju Tehnološkog fakulteta