Novosti

19.06.2018.

Posjeta studenata Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli fabrikama Alminij d.d. Mostar, Igman d.d. Konjic (namjenska industrija) i SurTec-Eurosjaj d.o.o. Konic


Studenti treće i četvrte godine odsjeka Hemijsko inženjerstvo i tehnologije usmjerenja Hemija i inženjerstvo materijala, u pratnji profesora dr.sc. Seada Ćatića, dr.sc. Amre Odobašić, dr.sc.…

Opširnije

19.06.2018.

POSJETE STUDENATA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE INDUSTRIJI 2018.


Studenti IV godine Tehnološkog fakulteta, odsjek Prehrambena tehnologija, predvođeni Prof. Dr. Dijanom Miličević, Prof. Dr. Gordanom Avdićem, asistenticom MA Martinom Andrejaš i asistenticom Hurijom Alibašić,…

Opširnije

19.06.2018.

PREDSTAVNICI UNIVERZITETA U TUZLI POSJETILI PAMUKKALE UNIVERZITET U TURSKOJ U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA – Staff Mobility For Teaching


PAU 8th INTERNATIONAL WEEK 07-11 MAY 2018 - ERASMUS+ PROGRAMME - Staff Mobility For Teaching U periodu od 07.-11.05.2018. godine održana je osma internacionalna sedmica…

Opširnije

19.06.2018.

STRUČNA POSJETA STUDENATA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA USMJERENJA HEMIJA I INŽENJERSTVO MATERIJALA


Dana 14. Decembra 2017. godine studenti Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli Odsjeka Hemija i inženjerstvo materijala su bili u stručnoj posjeti zajedno sa predmetnim nastavnicima…

Opširnije

19.06.2018.

STRUČNE POSJETE STUDENATA STUDIJSKOG ODSJEKA HEMIJSKO INŽENJERSTVO I TEHNOLOGIJA


Studenti studijskog odsjeka Hemijsko inženjerstvo i tehnologije obavili su dvije stručne posjete Fabrici anhidrida maleinske kiseline (AMK) u okviru Global Ispat Koksne Industrije (GIKIL) d.o.o.…

Opširnije


Obavještenja

Oglasna ploča za studente

NAŠA DOSTIGNUĆA

Istitucija sa znanjem i tradicijom sa kvalitetnim, svjetski priznatim diplomama koje studentima omogućavaju zaposlenje u evropskom prostoru.

Godina rada
Diplomiranih studenata
Magistara
Doktora nauka

Naučno stručni časopis za hemiju i tehnologiju Tehnološkog fakulteta