Novosti

19.06.2018.

PREDSTAVNICI UNIVERZITETA U TUZLI POSJETILI PAMUKKALE UNIVERZITET U TURSKOJ U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA – Staff Mobility For Teaching


PAU 8th INTERNATIONAL WEEK 07-11 MAY 2018 - ERASMUS+ PROGRAMME - Staff Mobility For Teaching U periodu od 07.-11.05.2018. godine održana je osma internacionalna sedmica…

Opširnije

19.06.2018.

STRUČNA POSJETA STUDENATA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA USMJERENJA HEMIJA I INŽENJERSTVO MATERIJALA


Dana 14. Decembra 2017. godine studenti Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli Odsjeka Hemija i inženjerstvo materijala su bili u stručnoj posjeti zajedno sa predmetnim nastavnicima…

Opširnije

19.06.2018.

STRUČNE POSJETE STUDENATA STUDIJSKOG ODSJEKA HEMIJSKO INŽENJERSTVO I TEHNOLOGIJA


Studenti studijskog odsjeka Hemijsko inženjerstvo i tehnologije obavili su dvije stručne posjete Fabrici anhidrida maleinske kiseline (AMK) u okviru Global Ispat Koksne Industrije (GIKIL) d.o.o.…

Opširnije


Obavještenja

Oglasna ploča za studente

NAŠA DOSTIGNUĆA

Istitucija sa znanjem i tradicijom sa kvalitetnim, svjetski priznatim diplomama koje studentima omogućavaju zaposlenje u evropskom prostoru.

Godina rada
Diplomiranih studenata
Magistara
Doktora nauka

Naučno stručni časopis za hemiju i tehnologiju Tehnološkog fakulteta