Novosti

04.02.2021.

Potpisani sporazumi o saradnji sa preduzećima Plamingo i Kovan MI


Menadžment Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli je u utorak 2. februara, 2021. g. obavio posjetu preduzećima Plamingo d.o.o. i „Kovan MI“ d.o.o. u Gračanici, radi…

Opširnije

21.01.2021.

Obavijest o ovjeri zimskog i upisu ljetnog semestra prvog ciklusa studija u ak.2020/21. godini


UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET TUZLA, 21.01.2021.GODINE   O B A V J  E Š T E NJ E OVJERA ZIMSKOG I UPIS LJETNOG SEMESTRA…

Opširnije

20.01.2021.

Pokrivenost nastave drugog ciklusa studija u zimskom semestru na Tehnološkom fakultetu u ak.2020/21. godini


UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET Tuzla, 20.01.2021. godine.   Tabelu pokrivenost nastave drugog ciklusa studija u zimskom semestru na Tehnološkom fakultetu u akademskoj 2020/21. godini…

Opširnije

18.01.2021.

Konkurs za izbor u saradnička zvanja sa zasnivanjem radnog odnosa sa punim radnim vremenom


UNIVERZITET U TUZLI Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-5491-1/19 od 21.10.2019.godine i broj: 03-3426-1-10.3/20 od 30.07.2020. godine, te Odluke Vlade Tuzlanskog kantona…

Opširnije

15.01.2021.

Besplatan online kurs francuskog jezika za sve studente, administrativno i akademsko osoblje UNTZ


Ambasada Francuske u BiH nudi besplatan online kurs francuskog jezika za sve studente, administrativno i akademsko osoblje Univerziteta u Tuzli. Kurs se sastoji od 32…

Opširnije

28.12.2020.

Raspored završnih i popravnih ispita drugog ciklusa studija u ak.2020/2021. godini


UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET Tuzla, 28.12.2020. godine   Raspored završnih i popravnih ispita drugog ciklusa studija u ak.2020/2021. godini možete preuzeti na linku ispod:…

Opširnije


Obavještenja

Oglasna ploča za studente

NAŠA DOSTIGNUĆA

Istitucija sa znanjem i tradicijom sa kvalitetnim, svjetski priznatim diplomama koje studentima omogućavaju zaposlenje u evropskom prostoru.

Godina rada
Diplomiranih studenata
Magistara
Doktora nauka

Naučno stručni časopis za hemiju i tehnologiju Tehnološkog fakulteta