Novosti

14.02.2022.

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar u ak. 2021/2022 godini (I ciklus studija)


UNIVERZITET U TUZLI Tehnološki fakultet   Tuzla, 14.02.2022.godine   Raspored predavanja  u ljetnom semestru na prvom ciklusu studija u akademskoj 2021/2022. godini možete preuzeti na linkovima ispod:  …

Opširnije

02.02.2022.

Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra na II ciklusu studija u ak.2021/22. godini


UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET II ( DRUGI ) CIKLUS STUDIJA TUZLA, 02.02.2022.GODINE O B A V I J E S T   OVJERA I…

Opširnije

01.02.2022.

GOSTOVANJE PROF. DR. ELVISA AHMETOVIĆA U EMISIJI PUTOKAZ RADIOTELEVIZIJE TUZLANSKOG KANTONA


Dr. sci. Elvis Ahmetović, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti hemijsko inženjerstvo na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli je gostovao u emisiji Radiotelevizije Tuzlanskog kantona…

Opširnije

12.01.2022.

Obavijest o ovjeri zimskog i upisu ljetnog semestra prvog ciklusa studija u ak.2021/22. godini


UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET TUZLA, 12.01.2022.GODINE   O B A V J  E Š T E NJ E OVJERA ZIMSKOG I UPIS LJETNOG SEMESTRA…

Opširnije

31.12.2021.

POSJETA STUDENATA IV GODINE STUDIJSKOG ODSJEKA HEMIJSKO INŽENJERSTVO I TEHNOLOGIJA PIVARI TUZLA D.D.


U utorak 28.12.2021. godine, studenti IV godine studijskog odsjeka Hemijsko inženjerstvo i tehnologija su u okviru savladavanja gradiva na predmetu Organska tehnologija posjetili kompaniju PIVARA …

Opširnije

24.12.2021.

POSJETA STUDENATA KOMPANIJAMA ALUMINA I ZEOHEM U ZVORNIKU


U srijedu, 22.12.2021.godine, studenti III i IV godine studijskog programa Hemijsko inženjerstvo i tehnologija su u organizaciji Katedre za Fizikalnu hemiju i elektrohemiju posjetili kompanije…

Opširnije


Obavještenja

Oglasna ploča za studente

NAŠA DOSTIGNUĆA

Istitucija sa znanjem i tradicijom sa kvalitetnim, svjetski priznatim diplomama koje studentima omogućavaju zaposlenje u evropskom prostoru.

Godina rada
Diplomiranih studenata
Magistara
Doktora nauka

Naučno stručni časopis za hemiju i tehnologiju Tehnološkog fakulteta