Novosti

25.09.2020.

Konačna rang-lista kandidata za upis prvog ciklusa studija u trećem upisnom roku na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj…


UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET TUZLA, 25.09.2020. godine.   Konačnu rang-listu kandidata za upis prvog ciklusa studija u trećem upisnom roku na Tehnološkom fakultetu možete…

Opširnije

22.09.2020.

Privremena rang-lista kandidata za upis prvog ciklusa studija u trećem upisnom roku na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj…


UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET Tuzla, 22.09.2020. godine.   Privremenu rang listu kandidata za upis prvog ciklusa studija u trećem upisnom roku na Tehnološkom fakultetu…

Opširnije

14.09.2020.

Treći upisni rok za upis upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u ak. 2020/21. godini


UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET TUZLA, 14.09.2020. godine   Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-3885-1-1/20 od 09.09.2020. godine Univerzitet u Tuzli objavljuje treći…

Opširnije

14.09.2020.

Obavještenje o odbrani projekta doktorske disertacije mr.sc. Azre Kovačević, dipl.ing.tehn.


UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET Tuzla, 14.09.2020. godine   OBAVJEŠTENJE o odbrani projekta doktorske disertacije   Odbrana projekta doktorske disertacije studenta mr.sc. Azre Kovačević, dipl.ing.tehn.,…

Opširnije

04.09.2020.

Konačna rang-lista kandidata za upis prvog ciklusa studija u drugom upisnom roku na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj…


UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET TUZLA, 04.09.2020. godine.   Konačnu rang-listu kandidata za upis prvog ciklusa studija u drugom upisnom roku na Tehnološkom fakultetu možete…

Opširnije

02.09.2020.

Privremena rang-lista kandidata za upis prvog ciklusa studija u drugom upisnom roku na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj…


UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET Tuzla, 02.09.2020. godine. Privremenu rang listu kandidata za upis prvog ciklusa studija u drugom upisnom roku na Tehnološkom fakultetu možete…

Opširnije


Obavještenja

Oglasna ploča za studente

NAŠA DOSTIGNUĆA

Istitucija sa znanjem i tradicijom sa kvalitetnim, svjetski priznatim diplomama koje studentima omogućavaju zaposlenje u evropskom prostoru.

Godina rada
Diplomiranih studenata
Magistara
Doktora nauka

Naučno stručni časopis za hemiju i tehnologiju Tehnološkog fakulteta